තෝරාගත් සිංහල ධර්ම දේශනා

DOWNLOAD 800 OLD DHAMMA DownloadTALKS  AND HOST FOR FREE DISTRIBUTION OR DISTRIBUTE AMONG FRIENDS. THE 4 SHARED FREE HOST IS UNRELIABLE FOR LONG TERM HOSTING.

Niwane-niweema

CLICK HERE FOR OTHER TALKS OF INTEREST

cropped-slbc_talks2.jpg

GOLDEN TALKS FROM PAST

abhidamma

 

pahan-kanuwa

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to තෝරාගත් සිංහල ධර්ම දේශනා

  1. දැන් ගුවන් විදුලියෙන් ප්‍රචාරය වෙන දෙසනා වලින් ධර්මය ගැන කරන දෙසනා නැත්තටම නැති බව පෙනේ. කතන්දර, සහ නොයෙක් වල්පල් ගැන විනාඩි 40ක් විතර කතාකරන මේවා නිසාම ලංකාවේ බුද්ධාගම නැති වීයටි. බුද්ධාගමේ වැනසීමට වග කියන්න ඕනේ අන්‍ය ආගමිකයන් නොව මෙවැනි වල පල කියා රට රවටන බෞද්ධ භික්ෂුන්මය

  2. r hapu says:

    ඔබතුමා හරි අද මිනිස්සුන්ගේ මෝහය වැඩිවෙලා ඇස්කන නසා පිනවමින් ජීවත් වෙන එක පමණි අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ මිනිස්සුන් යටවෙලා ඉන්නේ .අකුසලයට ජීවිතය කරගෙනතියෙන්නේ වෛරය කාමය පිනවීම බොරුකීම, පිසුනාවාච ,සම්ප්‍රප්ප්ලපා, පරුසාවචා ,කමෙසුමිට්‍යචරා රටේ ජනමාදය බොහොමයක් මුදල් කරන්නෙත් අකුසලය මොකද අකුසලය මිලදීගන්න අය වැඩිවෙලා ඔල්මාදය වැඩිවෙලා අපායගාමී මාවතක ඉන්නබව නොදන්නාකම . බුදුරාජාණන් වැඩිය පින් බිමට අද වෙච්ච්දෙයකමහත .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s